Aktivní účast - informace, registrace
Aktivní účast - informace                                

Důležitá data

            15. července 2019          Uzávěrka pro registraci aktivní účasti a zaslání abstraktů

            20. srpna 2019          Informace o přijetí přednášky

               20. září 2019          Program

               30. září 2019          Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

               30. září 2019          Uzávěrka úpravy abstraktů

              15. října 2019          Uzávěrka registrace k posterové sekce včetně zaslání abstraktů

  6. - 8. listopadu 2019          XXXV. NEONATOLOGICKÉ DNY

 

HLAVNÍ TÉMA

Lékařská sekce

Farmakologie, anestezie a analgezie

Neinvazivní monitorace na JIRP

Screening - obecné principy a návrhy screeningu pro neonatologii

Paliativní péče v neonatologii

Kontroverzní otázky v péči o fyziologické novorozence

Evropské standardy EFCNI v péči o novorozence

Varia

Sesterská sekce
Komunikace s rodiči
Komunikace ve zdravotnickém týmu
Komplexní ošetřovatelské postupy v neonatologii
Multidisciplinární spolupráce v perinatologickém centru
Etika a právo ve zdravotnictví
Varia

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI, ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ (viz odkaz vpravo).

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt. Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost.

 

Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně. Přihlášku k aktivní účasti a abstrakt zašlete nejpozději do 15.7.2019.

Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři.

 

Vyrozumění o přijetí přednášky

Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu informováni nejpozději 5.8.2019 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musí být podány v termínu.

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.

 

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého

příspěvku.

 

Povinné údaje abstraktu

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

- preferovaná forma (přednáška/e-poster)

 

Formát abstraktu

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)

Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3

Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)

Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:

Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit

grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*.ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX.

 

Fonty

Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou

dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.

Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup

(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”,

následně prezentaci uložte).

 

Obrázky / Videa

JPG formát je nejpoužívanější program pro vkládání obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším

softwarem.

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Přenos prezentací a uložení

Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD- ROM

(DVD±R/RW) nebo USB flash disc

Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory, etc.).

Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongresu, uložte si prezentace do odlišných složek a

pojmenujte tak, aby nemohlo dojít k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na kongresu

Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály budou otevřeny minimálně před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. Pokud máte přednášku plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu. Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

Po skončení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.

K dispozici bude časomíra.

 

POSTERY

Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům. 
Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.
Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.

  • E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 15.10.2019 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

Příprava E-posteru: E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě použijte program MS PowerPoint.  Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 72cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze rolovat - posouvat pohybem prstu na obrazovce). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).

E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

Výroba e-posteru

1) V programu MS PowerPoint:

a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"

b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT , PPTX (převod do PDF zajistíme).  

2) V jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PDF.  
 

Videa

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na lacinova@bos-congress.cz 

Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm

Všechny E-postery musí být odeslány do 15.10.2019.


 

XXXV. NEONATOLOGICKÉ DNY

6. - 8. 11. 2019

Olomouc

SEKRETARIÁT KONGRESU

Ing. Šárka Martiníková

Kancelář Ostrava

BOS. org s.r.o.

FN Ostrava-Domov sester

17. listopadu 1790/5

708 52 Ostrava – Poruba

 

Tel.:       +420 595 136 808

Mobil:    +420 722 035 305

E-mail:   martinikova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

© 2019 BOS. org s. r. o.   www.neonatology2019.cz

POŠLETE NÁM VAŠI ZPRÁVU, DOTAZ

  • Facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now